Category: Perkuliahan

JSON Parsing Kotlin Android

Pada bahasan ini yaitu sebuah data mahasiswa yang terdiri dari NPM, Nama dan email dalam format JSON (JavaScript Object Notation). adapaun isian data json dapat dilihat  di bawah ini. {“mahasiswa”:[ {“nama”:”Rio”,”npm”:”111″,”email”:”rio@gmail.com”}, {“nama”:”Gilang”,”npm”:”112″,”email”:”gilang@gmail.com”}, {“nama”:”Adi”,”npm”:”113″,”email”:”adi@gmail.com”}, {“nama”:”Adinda”,”npm”:”114″,”email”:”adinda@gmail.com”}, {“nama”:”fadel”,”npm”:”115″,”email”:”fadel@gmail.com”}, {“nama”:”zuhri”,”npm”:”116″,”email”:”zuhri@gmail.com”}, {“nama”:”suci”,”npm”:”117″,”email”:”suci@gmail.com”}, {“nama”:”rian”,”npm”:”118″,”email”:”rian@gmail.com”}, {“nama”:”imam”,”npm”:”119″,”email”:”imam@gmail.com”}, {“nama”:”desy”,”npm”:”120″,”email”:”desy@gmail.com”},

Continue reading